Home: Leerstoel van vrijheid | De moderne Vrijmetselarij | La Liberté en haar waarden | Lid worden? Procedure opname | Inwijding | Links | FAQ - veelgestelde vragen | Contact | 

 
 
Ontstaan
De moderne Vrijmetselarij is een product van de Verlichting... Wanneer de Vrijmetselarij precies ontstond, is niet bekend. Dit gebeurde waarschijnlijk vanaf het midden van de 17e eeuw.
 
In 1717 werd de eerste Grootloge gevormd in Londen, dat op dat moment de hoofdstad van het filosofisch denken was. In Nederland ontstond de eerste Grootloge in 1756. De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij werd opgericht in 1960 en heeft op dit moment 7 loges.
 
Over vrijmetselarij
De vrijmetselarij maakt gebruik van symboliek en rituelen waaraan een specifieke taal is ontleend. Dit is een unieke benadering die een mens doet veranderen en verbeteren. De vrijmetselarij (er)kent geen dogma's en is tegen elke vorm van denken waarin gedogmatiseerde waarheden iedere vorm van kritiek principieel uitsluiten. Het ware doel van de Vrijmetselarij is niet het onthullen van antwoorden, maar het prikkelen van de nieuwgierigheid daarnaar.
Vrijmetselarij baseert zich op de volgende principes:
          * het verdedigen van de vrijheid van denken en de vrije    
             meningsuiting
          * het streven naar harmonieuze betrekkingen onder alle
             mensen door te trachten tegengestelde individuen met
             elkaar te verzoenen
De Vrijmetselarij stelt dat we aan de tempel der mensheid werken. Hoewel dit lijkt te verwijzen naar de bijbel moet duidelijk zijn dat dit een metafoor is waaruit blijkt dat men zich vanaf de oudheid al bezig hield met de menselijke geest. En ook nu houdt de wetenschap zich hiermee intensief bezig. Daarmee is de Vrijmetselarij dus helemaal van deze tijd, beter gezegd, van alle tijden. Daarom wijst de Vrijmetselarij ieder dogma af. Want alleen mensen die echt vrij zijn (in hun denken) zijn in staat om te onderzoeken, te ontdekken en...te veranderen.
Maar dat vergt oefening en geduld. Je kunt het vergelijken met het geven van een viool aan iemand. En als je diegene dan vertelt dat hij daar ongelooflijk mooie muziek mee kan maken, dan spreek je de waarheid. Want diegene bezit dat vermogen. Zo werkt het met het ontwikkelen van de geestelijke vermogens ook. Het zijn vaardigheden die je moet leren. Je hebt een focus nodig en een diepgeworteld geloof in je eigen vermogens. En een acceptatie dat de wereld misschien niet helemaal is wat we ons ervan voorstellen (Hoe lang heeft het niet geduurd voordat de mensheid aanvaardde dat de wereld een bol is en niet plat?)
 
 
Loge la Liberté te Delft
Loge La Liberté heeft zich ten doel gesteld mensen te verenigen die anders altijd op afstand van elkaar zouden zijn gebleven. Wij zijn een adogmatische loge. Wat betekent dat? Iemand hoeft niet in God en de onsterfelijke ziel te geloven. Wij proberen mensen  op gelijkwaardige voet bij elkaar te brengen en garanderen ieders absolute vrijheid van denken. Wij beschouwen ieder metafysisch concept als een persoonlijke zaak en benaderen vrijmetselarij op een meer humanistische wijze, waarbij we trachten balans te zoeken tussen maatschappelijke betrokkenheid en het rituele werk.
Overigens onderhouden wij warme relaties met loges die wel met de Opperbouwmeester des Heelals werken.